Tårup - aktivt landsbyliv

- nær Danmarks Riges Hjerte

Landsbyen Tårup

Tårup er en lille, men meget levende landsby på Østfyn, 10 km fra Nyborg Slot og by, og motorvejen til Jylland og Sjælland. Vi har lynhurtigt fibernet, godt foreningsliv, mange ildsjæle, landsbyråd og et meget aktivt fællesskab. Børnene har kun et par km til skolen, hvortil der er cykelsti og skolebus.

Ja, og så er der også lige det med den smukke Østfynske natur - som vi bor midt i. Vi er nærmeste nabo til ørnene over os, skovene omkring os og Storebæltkystens friske badevand.

Besøg vort område og oplev det selv - måske du vælger at flytte hertil.


Historien om Tårup

Tårup er nævnt første gang i 1361 under navnet Thorpe. Landsbyen er således en bebyggelse fra middelalderen. Navnet er en form af ordet ”torp”, der betyder udflytterbebyggelse. Det vil sige, at byen
er flyttet ud fra en anden landsby, i dette tilfælde Frørup.

Landsbyen er omgivet af marker præget af landbrug og beliggende tæt ved kyst og skov. Dette ses ved de små gårde og de mange små
husmandssteder. Landsbyen er af typen ”slynget vejby”. Gårdene i landsbyen ligger uregelmæssigt placeret langs den snoede nordsydgående vej og dens forgreninger. Tårup ligger midt i sit ejerlav.
Tårup var i middelalderen domineret af kongemagten og kirken. I 1537 havde kronen under Nyborg Len fire selvejende gårde, fem fæstegårde, Lundsgård og tre gårde i Slude. Under Frørup Præstegård
var der i 1572 tre mindre gårde, og kirken havde selv en enkelt gård.

I 1664 var der 45 gårde og seks huse, hvoraf de 35 gårde og fem huse var under hovedgårdene Glorup, Holckenhavn og Ravnholt udenfor sognet. Fire gårde og et hus var under kronen. Der var kun fire gårde i selveje, og overgangen til selveje skete generelt meget sent
i Tårup.

Med landboreformerne, 1700-1850, besluttede man at fordele jorden på en måde, så alle bønder fik et stort jordlod uden for landsbyen, - den såkaldte udskiftning. I stedet for at bo inde i landsbyen
flyttede bønderne ud på deres jord. Samtidig blev hoveriarbejde i vidt omfang afskaffet, og mange bønder kom til at eje deres egen jord. Tårup blev udskiftet i 1792 i en såkaldt ”blokudskiftning” i store uregelmæssige blokke. Ved den lejlighed blev mere end halvdelen
af byens gårde flyttet ud, hvorefter de fleste af de gamle tomter blev bebygget på ny.

Der er på dette tidspunkt ingen bebyggelse langs den nordsydgående vej vest for bygaden, Bækvej. Denne vej er sandsynligvis yngre end bygaden. Bebyggelsen fremstår i dag tættere end ved udskiftningen, men vejnettet er ret intakt.
I slutningen af 1800-tallet fik landsbyen andel i de funktioner, der typisk opstod i byerne på landet. I 1883 blev kirken opført. Den er tegnet af arkitekten J. Eckersberg. Der er tale om en rød murstensbygning, bestående af skib og kor ud i et, og mod vest har kirken et
slankt tårn. Tårnspiret er senere ombygget, så det ligner spiret på Vor Frue Kirke i Nyborg.

I 1889 blev forsamlingshuset bygget, og i 1900 en skole. Skolen blev som konsekvens af Loven om ophævelse af det landsbyordnede skolevæsen, flyttet mod vest i 1959, så den nu ligger mellem Frørup og
Tårup.

Tårup fik aldrig rigtig andel i den generelle byudvikling, der foregik i landdistrikterne i slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900–tallet. Dette skyldtes primært, at jernbanen havde stoppested
i Frørup, og at Tårup lå så tæt på den store købstad Nyborg, at der ikke var basis for en egentlig by.

Vest for Tårup gennemskærer den tidligere jernbane sognet. Jernbanen Nyborg-Svendborg blev oprettet i 1897 og nedlagt i 1964.

Landsbystrukturen er i dag ret opløst i forhold til den oprindelige struktur. Til gengæld bevirker de mange nyere huse, at Tårup mange steder fremstår som en relativ tæt bebyggelse, hvor der stadig
kan opleves et karakteristisk ”landsbymiljø”.

Det er primært kirken og det lille miljø omkring kirken og forsamlingshuset, der har kulturhistorisk interesse.

Det store egetræ bag forsamlingshuset er blevet et markant vartegn for byen. Stedet har udviklet sig som et centralt mødested for landsbyens beboere med grillhytte og mulighed for ophold og leg.
Ved Tårup ligger Kongshøj (Kongens Høj), og Kongshøj Å løber syd for byen. Sammen med de nærtliggende strande Tårup, Slude og Kongshøj er det disse steder, der er med til at understrege Tårups attraktive placering i naturskønne omgivelser.

Her finder du Tårup på Østfyn

VisitTårup

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

2021 © All Rights Reserved

Sikker på nettet

Top